سال 87
سال نو بر تمام شما مبارک 

با سلام سال جدید هم رسید. پس بیاییم اتفاقات بد گذشته را فراموش کرده  و به سال جدید به عنوان یک شانس دیگر نگاه کنیم

                                                    

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:yGLQkh8eiGmOhM:http://www.aftab.ir/e_card/photos/40ccaa8a795eea2b9c8652be61fff52d.jpg

 از اینکه در سال گذشته بمن لطف داشتین سر میزدین ممنون امیدوارم در سال جدید بیشتر با هم باشیم سعی کنیم از تجارب سال قبل برای امسال بهره ببریم  اگر دوستی هست ک از من دلخوری داره امیدوارم منو در سال جدید ببخشه