ازدواج

ايام شهادت با نوي دوعالم بانو فاطمه زهرا (ص) را به همه شما تسليت ميگم

                                                         

با سلام

دوستان من ديگه تو اين دنيا مثل بانو فاطمه زهرا كم پيدا ميشه مادري مهربان همسري عالي  .....

                                                      

                                                

 

نميدونم واقعا از كجا شروع كنم چند روزي هست كه تو فكرم چيزهايي بنويسم با خودم حسابي كلنجار رفتم بگم يا نگم

تو اين يك سال اتفاقاتي نبود كه برام نيفته همجورش بود

بار هار از زندگي نا اميد شدم چندين بار هم دست به خودشكي زدم  ولي چه فايده زندگيم گاهي سياه ميشد گاهي سفيد با همه دعوا داشتم وقتي درست فكر ميكنم ميبينم مقصر همش خودمم

                                                   

چند بار ميخواستم بيام همه از ازدواج منصرف كنم ولي گفتم شايد اشتباه فكر كرده باشم زوده همه تو زندگيشون مشكل دارن

ولي دوستان من بدونيد ازدواج اوني نيست كه تو فكر روياهامون باهاش زندگي ميكنيم

                                         

كمي فكر كنيم ميبينيم نه مردها مردهاي قديمن ونه زنها

زندگي ها فرق كرده ولي به همهشما اينو ميگم كه بدونيد كه با هم سطح خودتون ازدواج كنيد سواد سن قد خانواده فكر ......

يك اشتباه كوچك ميتونه شما را به سر حد مرگ برسونه نميخوام بگم خانم من خوب يا بده ولي اون همون جور كه خودش خواسته بار اومده

وقتي ميخواي ازدواج كني همه يك چيز ميگن نه ولي خيلي ها را ديدم كه خوشبخت شدن

خدا را در همه راهها فراموش نكنيد دوستان من ازدواج ميتونه انسان را بد بخت كنه و كسي را هم خوشبخت

فكر كنيد ودرست بينديشيد التماس دعاي مخصوص دارم

                                                        

ازدواج سنت پيامبر هست ولي بنظر من ازدواجي را گفتن كه با فكر ندبر باشه براي كساني كه ازدواج كردن ارزوي خوشبختي و اونهايي كه ميخوان بكنند از خدا ميخوام موفقشون كنه موفق باشيد فعلا باي