پيش واز

(حتك حرمت مزار امامان سامرا را بشما تسليت ميگويم)

 

با سلام خدمت دوستان خوبم انشالله كه همه شما خوب هستيد ميدونم كه تاخير طولاني داشتم سال 84 براي من سال بسيار بياد ماندني بود اتفاقات زيادي براي من افتاد كه اگر بخواهم يكي يكي بيان كنم خودش 365 صفحه بايد بنويسم هر يك روزش خاطره اي بود دوستاني كه از قديم منو ميشناسند ميدوند كه من كسي بودم كه يك اتفاق كوچيك را مينوشتم ولي امسال نميدونم چي شد چرا دستم به نوشتن نبود شايد باورتون نشه كه دعاي من از خداي براي خودم مرگ بود به حدي رسيد كه پيش روانشناس رفتم ولي جوابي نگرفتم رفتم مسافرت  مسافرت خوبي هم بود اگر روزي فرصت شد خواهم نوشت وقتي با دوستانم صحبت ميكردم ميگفتند غم تو در برابر غم غصه هاي ما هيچه واقعا هم درست بود

نتيجه اي كه من رسيدم اين بود كه هركسي زندگي را جوري ميبينه و گله داره هيچ كسي بي غم غصه نيست ولي بهتره هروقت كه فكر ميكنيم زندگي براي ما تمومه بيايم وپاي دردل يك دوستي بنشينيم كه فكر ميكنيم هيچ درد ينداره و فهميدم يك نفر مثل من رو ميكنه ونشون ميدئه وكساني هستند كه اصلا بروي خودشون هم نميارن

 خدا راشكر من امسال با همه روزهاي بد ش روزهاي خوبي هم داشتم روزهاييكه به ارزوهاي كه داشتم رسيدم ولي نه به راحتي

و يادگرفتم در هر صورت فقط فقط خدا هست كه ميتونه كمكمون كنه اگر چيزي كه وست داريم بهش نميريسيم بخاطر اينكه كه حتما هنوز موقش نرسيده مثل منكه بعد از سال 79 كه ديپلم گرفتم سال 84 موفق برفتن شدم  سالها ناراحت بودم ولي حالا با خرجاييكه ميكنم فهميدم كه خدا خيلي دوستم داشته كه گذاشته كه حالاكه از نظر بنيه مالي متوسط هستم و ميتونم خرجشو خودم بدم قبول شدم ولي يك چيز ديگه هم فهميدم كه من براي در سخوندن مناسب نيستم

دوستان من قدر پدر مادر خودتونو بدونيد حالاكه من مقدار كمي از خرج خودموميدم ميفهمم چقدر وقتي كه ما يك درسو مافتاديم و مجبور بودن پول دوباره بدن چقدر درد اوره

خوب سال در زوزهاي پايانيه دوست دارم قبل از سال اگر از دوستانم از من دلخوري چيزي داره بياد بگه حاضرم بپا شبيفتم تا منوببخشه

يك يديگه از علتهاي نبودنم تصادف بود دوستان من نگيد دير نميشه شايد همين ثانيه ثانيه اخر عمر شما باشه اگر قرضي داريد بديد واگر كسي از شما ناراحته بگه اشنايي كه ميگفت ميخوام الان كه جونم هركاري كه دوست دارم انجام بدم ولي يك روز رفت زير ماشين جون جون خداراشكر فقط دوپاش شكست وخدا دوباره به خانوادش دادش ولي ميتونست اون تصادف باعث مرگش بشه بيايم الان اگر گناهي كرديم توبه كنيم و ..

(لينكها هم به كمك حميد رضا جان(فروغ لايزال) گذاشته شد اميدوارم لينكی را فراموش نكردهباشم حميد جان ممنون اميدوارم بتونم جبران كنم دوستار تمانی شما خوبان هستم)

التماس دعا