امام علی

حضرت علی (ع)

اگر ........

اگر پیری فرتونی رادست گرفتی و زندگی اش را گرمی بخشیدی>

اگر روزی یتیم بچه ای را گریان یافتی و به سویش شتافتی تا اشک از گلبرگ گونه اش یزدایی>

اگر ساعتی توقف نمودی تا کاروان زندگی دیگری سرعت گیرد>

اگر دقیقه ای بخاطر از پای افتاده ای زانو به زمین نهادی و او را تکیه گاه گشتی >

اگر لحظه ای غمگین شدی بخاطر از بین رفتن شادی دیگری >

آنگاه لبخند بزن که تو یک انسان واقعی هستی.

آنگاه زندگی کن که شادی تو یک شادی حقیقی است.

آخذ : کانون دانشجویی هلال احمر

که توسط سایه خانم بمن هدیه شد که دراین جای برای شما بنویسم وامیدوارم بکارببندیم

 

تشکر وقدردانی ازتمام دوستانیکه بمن سر زدن ودر جشن سالگرد وبلاگ شرکت کردند چه دوستانیکه پیام گذاشتن وچه دوستانیکه توسط ایمیل و...تبریک گفتن امیدوارم روزی بتوانم جبران این محبت را بکنم

اگر در نگارش جشن مشکلی بود شرمنده چون سعی شده بود بترتیب اشنایی با عزیزان اسامی نوشته شود وهمه شما برای عزیزید ومحترم