شهادت مولايمان علی

شهادت مولای متقیان علی بن ابیطالب رابشما عزیزان تسلیت میگویم

 

 

دوستان من در شبهای پر برکت احیا قرارداریم شبهایی که نامه اعمالمان را بدست آقایمان امام زمان میدهند تاایشان امضاء کنند وبرنامه سال آینده ما هم دراین شب نوشته میشود مثلا اگر کسی قرارباشد سال آینده به مقامی برسد دراین شب معین میشود  انشالله تمام ما برنامه اعمالمان جوری بباشد که مورد خوشنودی آقا قراربگیرد

وانشالله که در فردا یقیامت در پیش جلو این عزیزان شرمنده شرمسار نباشیم

از دوستانی که با آقایمان علی(ع) بیشتر معنوس هستندخواشمندم ضمانت منرا در پیش ایشان بکنند

                                                    

 

         علی آنکه در مسند سروری

                                                          نشد غافل از یاد دین پروری

         بحالیکه در راس جمهور بود

                                                           بفکر حقیران و مهجور بود

        شنیدم شبی آن شهنشاه راد

                                                           گذارش به ویرانههای او فتاد

       زنی دید بر آتش یک ظرف آب

                                                           بهم کیزند تورا بسی با شتاب

       از آن ماجرا کرد حضرت سئوال

                                                           سپس گفت آنزن چنین شرح حال

       که اینان من بیوه سار              

                                                            نگیرند از بسی غذائی قرار

       نهادم برآنش من این آب را         

                                                             دهم وعده اطفال بی تاب را

       مگر اندک اندک برد خوابشان      

                                                             شود لحظه ای راحت اعصایشان

      پس از لحظه ای بازگشت از وفا        

                                                            بدو نشستن یکی کیسه ای پر غذا

      بزن داد آن کیسه از دوش خویش      

                                                            گرفت آن یتیمان در آغوش خیش

     زهی بر چنین اقتدار و جلال        

                                                             که هرگز براو نیست بیم و زوال

    تو شادی جان و اولادت همه فدای مولا بود   

                                                             مولا علی روز محشر ساقی کوثر بود

 

شعر از ابراهیم شادپرور

                                                                       

 

عزیزان خوبم طبق قولی که به تعدادی از عزیزاندادهبودم لینک ولوگو ایشان دروبلاگ قرارگرفت لطفا اگر کسی بوده که لینک ویا لوگو یمرادر وبلاگ خود قرارداده ومن هنوز لینک ویا لوگوی اورا قرارنداده ام در همین ابدیت پیام بمن خبربدهد تا دراولین فرصت بگذارم ممنون از تمام عززیانی که همراهمن بودند دراین یک سال امیدوارم بتوانم این محبت ایشانرا جبران کنم

 

التماس دعا دارم دراین شبهای عزیز ازتمام شما خوبان