ميلاد

میلاد دومین اختر تابناک امامت وولایت امام حسن مجتبی (ع) مبارک باد

 

با سلام احترام خدمت دوستان خوبم بخصوص دوستانیکه بمن لطف دارن وبمن سرمیزندوتعدادی از عزیزان هم اینجورکه بمن خبردادن نمیتوانند وارد وبلاگ ویا قسمت پیام وبلاگ من بشوند که همینجا ازاین عزیزان پوزش میخواهم مشکل از قالب نمیباشد مشکل اصلی ازخود پرشین هست من زیاد آزمایش کردم واین مشکل رامنهم با بسیاری از وبلاگهای دوستان دارم امیدوارم مشکل حل بشود ومن بیشتر شرمنده شما خوبان نگردم

                           

                                                      

در روز بزرگداشت میلاد امام حسن مجتبی میباشیم امامی که کمتر نسیت به بقیه امامان ازاو گفته میشود امامیکه بنظرمن مظلوم وتنهابود کسیکه زیاد افرادی دور برش بودند ولی تنهایش گذاشتن کسیکه توسط زن خودباسم شهید گشت تنهابود کینه ای ازکسی در دل نمیگذاشت کسی که بزور مجبور تسلیم شد چون تنهایش گذشاتن بهترین یارانش امیدوارم همه ما جز شفاعت شدگان این امام همام باشیم

 

                                                    

 داد منای زحق ولادت مجتبی است امشب 

                                        زادروز خجسته مظهر تقوا حسن مجتبی است امشب

 زاده شده زمادر گیتی فخر دوعالم مظهر لطق وصفا

                                                      تا گرامیش صدیقه کبرای زهرا است امشب

 مجتبی نام و زخلق همچو صبر وصبوز

                                              زیبنده شد نامبارکش بحسن مولود اوست امشب

 نام پدر مولا علی وتاج بخش شاه شاهان  شیر یزدان

                                                 حسن نیکو نهاد یزدانش زاد روز اوست امشب

 مادر گیتی  نزاید همچون حسن خلق وشکیبا مثل او

                                        نیست در جهان آفرینش مانند او مولود اوست امشب

 شادی سخن نتوانی گزاف گوئی زحسن وکمال او

                                   چون خدای عرش برین نان نهاد و بو مولود اوست امشب

 

دوستان من خیلی زیاد محتاج دعای شما هستم مرا ازدعای خود فراموش نکنید