سلامی نو

تشکر قدردانی از هومن عزیز که در روز میلاد امام زمان  عیدی خوبی بدون هیچ منتی انشالله به حق امام زمان تنها دخترشرا برایش سالم سلامت نگهدارد ومن که نمیتوانم بخوبی جبران کنم انشالله خدا اجرش را به اوبدهد

 

 

سلامی گرم خدمت سروران خودم:

اول کلام میخواهم پوزش بخواهم از اینکه بون خبر مدتی نبودم  این غیبت باعث نگرانی تعدادیاز دوستان شد که میخواهم از این افراد تشکر بکنم  بخصوص عزیزی که باتلفن جویا ی حالم شدو تعدادی هم ازطریق ایمیل و قسمت پیام وبلاگ که خود وقتی این مواردرا دیدم از دداشتن چنین دوستانی به خودبالیدم وتصمیم گرفتم هیچ وقت این لطفشانرا بفراموشی نسپارم

وازاینکه نتوانستم به شما عزیزان سری بزنم و جویا ی حالتان شوم  و نوشته های خوب عالیتان بهرمند شوم خیلی پوز ش میخواهم

همانطور که در ابدیت قبلی ذکر کردم کامپیوتر من مشکلدارشده وهنوز مشکلش باقیست

ودر مورد احوالاتم تعدادی از دوستان که همینجا از انها تشکرمیکنم تلا شزیادیکردند تا روحیه ازدست رفته ام را بدست آورم وموفق هم شدن وبا مشورت با ایشان تصمیم گرفتم چند وقتی استراحت کنم که هم روحیه ام بهتر شود وهم کارهای عقب افتاده ام را انجام دهم وبا روحیه خوب وبدون دغدغه فکری به کنار شما برگردم

خوبانی هم در این مدت جشنهایی در وبلاگشان گرفته بودند که من متاسفانه شرکت نداشتم وهمینجا به این خوبان تبریک میگویم وتبریک مخوصوص به دوستانی که درازمونهای کنکور قبول شدند میدانم قول داده بودم اسامی را بنویسم ولی نشد بخاطر مواردی که قبلا ذکر شد انشالله در موارد دیگر جبران می کنم

در این مدت بسیار دلتگتان شده بودم چند سری میخواستم بیام ولی گفتم بهتر است بعد از بهبودی کامل . هنوز خوب خوب نشدم ولی دیگر توان دوری از شمارا نداشتم شاید از این به بعد کمی دیربدیر بیام ودیر بدیر سر بزنم ولی بدانید یادتان هستم و از ته دل دوستتتاندارم