من تنها نيستم

من

تعدادي از عزيزان اطلاع دارن چند وقت پيش من بخاطر تنهايم خيلي ناراحت بودم بقدري وقتي با يكي از عزيزان داشتم اينها را تعريف ميكردم اشكهايم سرازير شد .

خيلي فكركردم با چند نفر هم مشورت كردم داشتم دغ ميكردم تا اينكه امروز بياد قديم افتادم روزي كه من بخاطر اينكه همين تنهاي اين وبلاگ را شروع بنوشتن كردم ميخواستم اينطوري كمي از تنهايي بيرون بيايم واز طرف ديگه چيزي يادم آمد كه درآن روزها كمي فراموش كرده بودم خداكه هميشه هست پس تنها نيستم خدا راشكر كردم چون از وقتي كه يادم هست فقط باو توانسته ام راحت صحبت كنم از دردلها مشكلات خوشيها ناخوشيها شادي هاو..... بگم او گوش شنوايي دارد خيلي هم كمكم كرده تا بحال روهيه قديم را بدست آوردم ديگر غصه اي ندارم ديگر ميخواهم شاد زندگي كنم از همه مهمتر شماها را دارم خيلي ازشما عزيزان ازتمام زندگي من با اطلاع هستيد ميدانيد چه زندگي چجوري بگم جالبي داشته ام پراز درد غصه خوشي هم داشته ام بگذريم ديگه ناراحتي ندارم تا وقتي خدا مهر ائمه و خانواده شما بهترين عزيزانم را دارم تنها نيستم من هيچ موقع تنهايتان نخواهم گذاشت وانتظار دارم شما عزيزان هم تنهايم نگذاريد

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 *ستاره عزيز كسي كه اسم وبلاگم (من گذشته من) را ايشان براي وبلاگم برگزيده اند براي همين خيلي از ايشان ممنون هستم، بعد از چندين ماه كه وبلاگشان تعطيل بود دوباره شروع بنوشتن كرده اند شما را دعوت بديدن اين وبلاگ زيبا ميكنم *

 

 

دوست داريد شما در وبلاگم بيشتر در مورد چه موضوعاتي نوشته شود؟