سلام

سلام بهمه دوستانی كه در اين چند روز كه أقای هكر مهمون من بودند لطف داشتن بمن مخصوصا يگانه و نگار عزيز كه خيلی لطف داشتن بمن همينجا ميگم أقای هكر فرد بسيار خوبی بود و اصلا قصد بدی نداشت

دوستان امشب انشاالله اگر اين شبکه البرز زودتر کارتو بمن برسونه ابديت ميکنم مطمئن باشيد من فدای همه دوستانم بشم که اينقدر لطف دارن بمن سر ميزنند اميدوارم هيچوقت مشکلات منو نداشته باشند