سلام

با توکل به خداوند متعال و کمک و همياری دوستان هميشگی من وبلاگم را که گذيده ای است از خاطرات تلخ وشيرين گذشته من شروع ميکنم يا حق